Billede af infostander

Infostander Aarhus

Annoncér dit arrangement ved byens indfaldsveje.

Kontakt os i dag og find ud af, hvilke muligheder du har.

Kontakt

Priser

Der kan købes annoncering i 7 eller 14 dage, inkl. opsætning af grafik.

Se priser

Information

Få yderligere information om infostanderne.

Information

Inspiration & galleri

Se eksempler på tidligere annoncering på infostanderne.

Inspiration

Priser

1 uges visning = 8.000 kr.
2 ugers visning = 15.000 kr.

Kontakt os for at høre prisen, hvis I har behov for at annoncere i en længere periode.

Alle priser er eks. moms og inkl. administrationsomkostninger og opsætning af grafik.

Kontakt

Information

Infostanderne i Aarhus kan benyttes til markedsføring af kulturelle og sportslige events, hvor alle byens borgere kan deltage. De digitale infostandere er placeret ved otte af de mest trafikerede indfaldsveje til Aarhus (Grenåvej, Randersvej, Viborgvej, Edwin Rahrs Vej, Silkeborgvej, Skanderborgvej, Christian X’s Vej og Oddervej).

Infostanderne er synlige for både fodgængere og cyklister, og de er tændt døgnet rundt. Skærmene er 2 meter brede og 3 meter høje, og de lysende LED-skærme sender klare og tydelige budskaber til de mere end 200.000 trafikanter, der kører forbi hver dag.

De digitale infostandere viser som udgangspunkt rullende 5 spots ad gangen, og de 8 infostandere viser den samme spotrække.

Fra foråret 2018 er det muligt at få vist en annonce på Havneskærmen, der står i den nordlige del af Havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas. Muligheden gælder for de annoncører, der kan benytte de digitale infostandere ved indfaldsvejene. Man vil kunne købe en uges visning på Havneskærmen, og dermed få vist sin annonce for de mange forbipasserende i den centrale del af byen.

Visningen på Havneskærmen vil dog afhænge af de store events, der i løbet af året finder sted her, og man kan derfor kun booke visning på Havneskærm, såfremt den ikke benyttes af lejere af Havnepladsen.

Skærmen er 21,6 kvadratmeter, og den er tændt fra kl. 7.00 til kl. 23.00. Billedeslides ligger på skærmen i et rul med andre billedefiler og videomateriale, dels fra andre annoncører dels fra City Lab Aarhus, læs mere: http://www.smartaarhus.eu/

Kontakt os for at høre nærmere omkring booking og pris.

Fordelen ved digitale spots
Hvem kan annoncere via Infostander Aarhus?

Servicen kan benyttes af alle, der arrangerer kulturelle og sportslige events, hvor alle byens borgere kan deltage, uddannelsesinstitutioner i Aarhus samt kommunale kampagner.

Retningslinjer for annoncering
Praktiske forhold

Såfremt vi skal sætte grafikken op, skal følgende materiale leveres pr. mail senest 4 uger før spottet skal vises:

Det er også muligt selv at levere det billede, der skal vises.

Kort over placering af infostandere
Kort over placering af infostandere ved indfaldsvejene ved Aarhus. Hver dag kører der i gennemsnit 200.000 trafikanter forbi infostanderne.
Gode råd, hvis du selv producerer annoncen
Krav til billedfiler, Digitale Infostandere:
Krav til billedefiler, Havneskærm:

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke annoncering, så kontakt os!

Infostander Aarhus er et initiativ iværksat af Aarhus Kommune med henblik på at sikre eksponeringsmuligheder for byens eventoperatører, og derved styrke Aarhus som en førende Eventby.

Priserne er fastsat med henblik på at dække omkostninger til etablering og drift af infostanderne, samt løbende administrationsomkostninger, herunder markedsføring, salg, grafisk arbejde og systemadministration. Et eventuelt overskud skal anvendes til at understøtte kulturelle formål i byen.

Aarhus Kommune forbeholder sig rettigheden til at bruge muligheden for at vise en 6. annonce, såfremt der er brug for det. Det 6. spor vil udelukkende blive brugt til kommunale kampagner med grundlæggende oplysninger til borgerne. Der vil maks. blive vist 6 annoncer på standerne og min. 3 annoncer.

Havneskærm for lejere af Havnepladsen

Som lejer af Havnepladsen i det centrale Aarhus kan man leje Havneskærmen, der er placeret i den nordlige ende af pladsen.

Skærmen er 21,6 kvadratmeter og den er tændt fra kl. 7.00 til kl. 23.00. Afvikles der aktiviteter udenfor dette tidsrum kan der søges lejlighedstilladelse. Skærmen er en LED skærm og har automatisk regulering af lysstyrke baseret på luxmåling i omgivelserne.

Man kan leje skærmen som en ekstern skærm, eller man kan sende de færdigproducerede billeder og video til os, og så lægger vi det på skærmen i en aftalt periode.Der er følgende muligheder:

Løsning 1 – visning via Aarhus Kommunes storskærmskanal

Man kan få vist sine billeder og video via Aarhus Kommunes storskærmskanal. Materialet sendes til os inkl. beskrivelse af rækkefølge.

Materialet skal leveres i:

Video kan leveres i 720p eller 1080p, en mindre opløsning kan også fungere.

Billeder ses bedst i 16:9 ration/ 1920x1080pxLøsning 2 – visning via tilkobling af eget udstyr, uden lyd

Tilkobling af egen computer er muligt via vores AV-RACK.

Video input: et HDMI-kabel er tilstede. Hvis den medbragte computer ikke understøtter HDMI, skal man selv medbringe en konverter.

Opløsning: op til 4K. Output signal fra den medbragte computer bliver scaleret ned til 900x540 pixels via vores AV-RACK.Løsning 3 – tilkobling af eget udstyr, med lyd.

Tilkobling af egen computer er muligt via vores AV-RACK.

Video input: HDMI-kabel er tilstede. Hvis den medbragte computer ikke understøtter HDMI, skal man selv medbringe en konverter.

Opløsning: op til 4K. Output signal fra den medbragte computer bliver scaleret ned til 900x540pixels via vores AV-RACK.

Audio input: 3,5 line-in jackstik.

Mikrofoner: 1 stk. håndholdt mikrofon. 1 stk. trådløst headset.

Der er ekstra omkostninger forbundet med opsætning af højtalere og lyd.Er der specielle ønsker, som ikke er beskrevet her, så kontakt os.

Reglement for anvendelse af Havneskærmen på Havnepladsen

For indholdet på Havneskærmen gælder følgende overordnede regler:

Krav til billedefiler:
Krav til videomateriale:
Priser

Prisen opdeles i to kategorier, jf. reglement:

For lejere af Havnepladsen, som Aarhus Kommune ikke har hjemmel til at støtte er prisen for leje af Havneskærm pr. døgn: 13.000kr. (eks. moms)

For lejere af Havnepladsen, som Aarhus Kommune via Kommunalfuldmagten har hjemmel til at støtte, er prisen den faktiske økonomiske omkostning. Kontakt os for at høre nærmere.Reklameringen på digitale infostandere og på Havneskærmen sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder markedsføringsloven, hvilket fremgår af § 2 i lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.